Renée Hendriks heeft mij gevraagd een logo te maken voor VET Amsterdam. Zij geven medische hulp ter plaatse voor huisdieren en in het wild levende dieren. Zij doen dit in samenwerking met onder andere de Dierenambulance Amsterdam ter bevordering van het dierenwelzijn.

VET Amsterdam

VET Amsterdam / YouTube